Hàng Trung Quốc mới về ngày 08/12/2016


  DANH SÁCH XÁC NHẬN HÀNG TQ VỀ NGÀY  08/12/2016.
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 Adaptor 12V 2A (jack   3.5×1.35), mẫu mã giống link nhưng kích thước khác
  100
Loantt Anh Nghĩa  Hàng về Đủ SL 
2 T6235D Mornsun DIP
  30
Phạm Thị Đông Anh Việt  Hàng về Đủ SL 
3 HM6264ALFP-10T Hitachi SOP-28                     5 KHOATHV Anh   Hùng  Hàng về Đủ SL 
4 GIPS20K60
   IGBT 
STMicroelectronics 25   chân cắm
  25
Phạm   Thị Đông Anh Linh  Hàng về Đủ SL 
5 TRANZITOR   K2391 TO 220 10 Phạm   Thị Đông Anh Linh  Hàng về Đủ SL 
6 PVT322S IR SOP8
  6
 Hàng về Đủ SL 
7 IPS521G
  IR
SOP8     3  Hàng về Đủ SL 
8 6MBP50RTA060-01  Fuji   Electric                     5 KHOATHV Anh   Hào  Hàng về Đủ SL 
9 6MBP80RTA060F-01 Fuji   Electric                     3 KHOATHV Anh   Hào  Hàng về Đủ SL 
10 DAT-3175A-SN 0MHz – 2000MHz   RF/MICROWAVE VARIABLE ATTENUATOR, 2.1dB INSERTION LOSS-MAX Mini-Circuits  DG983-1
  20
Ducdt Anh  Thành  Hàng về Đủ SL 
11 FC100V5A-G 原装 power 1 Loantt Anh   Kiên  Hàng về Đủ SL 
12 G100-8T Đế van dùng cho   van TG2511-06, 8 cổng
    Gắn được 8 van TG2511-06
STNC 15 DUNGLT  Hàng về Đủ SL 
13 G100-9T
  Đế van dùng cho van TG2511-06, 9 cổng         Gắn được 9 van TG2511-06
STNC
  15
 Hàng về Đủ SL 
14 TG2511-06 Điện áp 24VDC STNC
  255
DUNGLT  Hàng về Đủ SL 
15 hàng   bổ sung a sơn 22   TỔNG SL Kiểm tra là 24 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *