Hàng Trung Quốc mới về ngày 07/10/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 07/10/2016
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 HF49FA-024-1H1 Relay   5A-24V
                100
DONGPT Anh   Hưng Hàng   đã về đủ, hàng về khác mã: JZC-49FA-024-1H1T
2 Huawei mytv STB VNPT set top box remote control 50 Loantt Anh Nghĩa Hàng   đã về đủ
3 A7840 SOP   8             20 HUYVN ANH   TUẤN ANH Hàng   đã về đủ
4 A90L-0001-0385#T 
  Hàng mới chính hãng, bảo hành 1 năm
Sanyo Jack   loại trắng             10 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
5 A90L-0001-0423#105S Hàng   mới chính hãng, bảo hành 1 năm Sanyo Jack   loại trắng             10 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ, hàng về Jack màu đen
6 C6KS Santak 1 AnhTQ Anh   Phương Hàng   đã về đủ
7 Ắc quy 24AH Santak 16 AnhTQ Anh   Phương Hàng   đã về đủ
8 Giá ắc quy 1 AnhTQ Anh   Phương Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *