HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 05072016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 05/07/2016
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng SL Kiểm Tra Ghi chú
1 ML-2020/H1CN Panasonic 30 DUNGLT A TuẤN  Hàng đã về đủ
2 FPO-TC8 Trung   Quốc 1 DUNGLT A TuẤN  Hàng đã về đủ
3 FPO-T32CT Trung   Quốc 1 DUNGLT A TuẤN  Hàng đã về đủ
4 GP2301-TC41-24V  Màn   hình Trung   Quốc 1 DUNGLT A TuẤN  Hàng đã về đủ
5 LM2596S-adj            10 Thangtv Anh   Tài Hàng đã về đủ
6 M51996            10 Thangtv Anh Tài Hàng đã về đủ
7 LM2676-adj            10 Thangtv Anh Tài Hàng đã về đủ
8 INA129PA 10 DUNGLT CHÚ BÌNH Hàng đã về đủ
9 TNY255P 50 DUNGLT Hàng đã về đủ
10 AT8502D 2 DUNGLT Hàng đã về đủ
11 Vòng   đeo tay chống tĩnh điện Hakko 40 DUNGLT Hàng đã về đủ
12 Giá   đỡ cuộn thiếc hàn  20 DUNGLT Hàng đã về đủ
13 MD8 mini Cáp mini 2 đầu,   8 chân đực,dài 1.5m 20 DUNGLT Hàng đã về đủ
14 PC929          200 THANGTV anh   Nam Hàng đã về đủ
15     PC410L          150 THANGTV anh Nam Hàng đã về đủ
16 STC11F32XE STC 10 THANGTV Anh   Phương Hàng đã về đủ
17 FDU   8870 FairChild          120 THANGTV Anh   Tuấn Khanh Hàng đã về đủ
18 2SC5297 Silicon   NPN Power Transistors cho tivi CRT SANYO 5 Linhtt Anh  Phong Tân Hàng đã về đủ
19 LM82 Loại   大3.2A Fanuc          100 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
20 6MBP20JB060-03 Fuji            10 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
21 A90L-0001-0423#105S   (9WF0624H7D04 ) 24V-0.12A Sanyo            10 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
22 KBPC3510 SEP          100 THANGTV Anh   Phong Hàng đã về đủ
23 KBPC3510 SEP       1,000 THANGTV Anh   Tuấn Hàng đã về đủ
24 MTG200A   HW SCR            12 KHOATHV Anh   Vương Hàng đã về đủ
25 Công tắc nguồn Công   tắc 2 chân on/off, màu đỏ 824 DINHTTK Anh   Hội Hàng đã về đủ
26 Varistor  10D271 ZOV压敏电阻 厂家直销 10D271K 270V 1000个=96元 730 DINHTTK Anh   Hội Hàng đã về đủ
27
  PL2303HX USB转TTL RS232模块升级模块 USB转串口下载线 刷机线

  30
AnhTQ Anh   Nam  Hàng đã về đủ
28 Điện   trở Thông   số: 1Kohm- 5% – kiểu 1210 TQ          100 KHOATHV Chị   Linh Hàng đã về đủ
29 Điện   trở Thông   số: 820ohm- 5% – kiểu 1210 TQ          100 KHOATHV Chị   Linh Hàng đã về đủ
30 SWITCH 2 chân   , đứng
  Khoảng cách chân 2.54mm

  860
DONGPT Hàng đã về đủ
31 3362P-1502LF  TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN Bourns       2,350 DONGPT Hàng đã về đủ
32 BPW21 Osram             2 KHOATHV Anh Hoàng Hàng đã về đủ
33 BPW21R Vishay             2 KHOATHV Hàng đã về đủ
34 SSD1963QL9 TFT   LCD            60 KHOATHV Anh Hiển Hàng đã về đủ
35 RM10   + bobin (6+6) TQ            10 KHOATHV Hàng đã về đủ
36 RM6   + bobin (3+3) TQ            10 KHOATHV Hàng đã về đủ
37 IR2103 IR          200 THANGTV ANH   VIỆT Hàng đã về đủ
38 XC9536XL-10PCG44C  Xilinx             2 KHOATHV A Tri Hàng đã về đủ
39 MJE802            10 KHOATHV A   Tri Thừa 5pcs
40 JS28F128   J3D75 Intersil             5 KHOATHV A   Tri Hàng đã về đủ
41 UPS051 Sharp             5 KHOATHV A   Tri Hàng đã về đủ
42  MT48LC8M16A2P-75IT             5 KHOATHV Anh Minh  Hàng đã về đủ
43 MTD2007F Shindengen             5 KHOATHV Hàng đã về đủ
44 JS28F640J3D75 Intel             5 KHOATHV Hàng đã về đủ
45 LAN91C96-MU Smsc             2 KHOATHV Hàng đã về đủ
46 XC2S100E-6PQG208C Xilinx             2 KHOATHV Hàng đã về đủ
47 HD6417727F100CV Hitachi             2 KHOATHV Hàng đã về đủ
48 MC68EC020FG25 Motorola             2 KHOATHV Hàng đã về đủ
49 953B             5 KHOATHV Hàng đã về đủ
50 SP211ECT Sipex             5 KHOATHV Hàng đã về đủ
51 TC7W66FU            10 KHOATHV Hàng đã về đủ
52 TC4W66FU            10 KHOATHV Hàng đã về đủ
53 MB90P678 Fuji             2 KHOATHV Hàng đã về đủ
54 BQ3287MT-SB2 Benchmarq             2 KHOATHV Hàng đã về đủ
55 HY29F002TC-90 Fuji             5 KHOATHV Hàng đã về đủ
56 29F160TE-90PFTN  Fuji             5 KHOATHV Hàng đã về đủ
57 M5118165D-50TK OKI             5 KHOATHV Hàng đã về đủ
58 TC35083F Toshiba             5 KHOATHV Hàng đã về đủ
59 TA550C TI             5 KHOATHV Hàng đã về đủ
60 BR62256F-70LL            10 KHOATHV Hàng đã về đủ
61 1825-0021/A ON/HP             2 KHOATHV Hàng đã về đủ
62 LC79401KN Shenzhen            10 KHOATHV Hàng đã về đủ
63 LC79431             5 KHOATHV Hàng đã về đủ
64 TDA4862G            10 KHOATHV Hàng đã về đủ
65 CF77509NS TI            10 KHOATHV Hàng đã về đủ
66 IS61WV25616EDBLL-10TLI ISSI             5 KHOATHV Hàng đã về đủ
67 IS42S16160G-7TLI ISSI             5 KHOATHV Hàng đã về đủ
68 A7840            20
69 BP2857 Hàng   đổi cho khách test TQ          100 Loantt Chú   Minh Hàng đã về đủ
70 Đèn   led mẫu             4 Congcn Hàng đã về đủ
71 YM-ST1K8 Bộ   điều khiển Led             1 Congcn Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *