HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 05/08/2016

STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 IR2110S Hàng   mới, chính hãng IOR
40
DONGPT Anh   Trung  Hàng   đã về đủ
2 470   Ohm 5% 2010 1/2W sz   2010 1000 DONGPT Anh   Trung  Hàng   đã về đủ
3 SG3524DR Hàng   mới, chính hãng TI 40 DONGPT Anh   Trung  Hàng   đã về đủ
4 2N4032
  Hàng mới, chính hãng
30 DONGPT Anh   Trung  Hàng   đã về đủ
5 2N3725 Hàng   mới, chính hãng 10 DONGPT Anh   Trung  Hàng   đã về đủ
6 MXS20L-30AS      SMC  4 DUNGLT Hàng   đã về đủ
7 HD6/15C Dây   phun áp lực cao của máy phun áp lực cao
    Dây dài 10m
    (6.391-283.0)
KARCHER 1 DUNGLT Hàng   đã về đủ
8 LM2675MADJ 10 KHOATHV Anh   Sang Hàng   đã về đủ
9 OQ8868HP Philips 10 KHOATHV Anh   Tân Hàng   đã về đủ
10 JACK   DC 5.5×2.1mm Hàng   đổi 20 Máy   làm giá Hàng   đã về đủ
11 SN74LS00N Bổ   sung hàng về thiếu 1 Tuyennv Anh   Toản  Hàng   đã về đủ
12 SN74LS04N Bổ   sung hàng về thiếu 1 Tuyennv Anh   Toản  Hàng   đã về đủ
13 Nút   bấm màu xanh lá 1000 Máy   làm giá Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *