HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 02/06/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 02/06/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng SL Kiểm Tra Chú ý
1 Breeze   Audio清风工作室全铝2207 
  kích thước ngoài : rộng 215 X cao70 X     sâu228mm.                            kích thước     trong : rộng 203.5 X cao62 X sâu217mm.        
            10

DONGPT Hàng   đã về đủ
2 Biến   trở 103 Trung   Quốc 20 DUNGLT A   TUẤN  Hàng   đã về đủ
3 Biến   trở 203 Trung   Quốc 20 DUNGLT A   TUẤN  Hàng   đã về đủ
4 Biến   trở 501 Trung   Quốc 20 DUNGLT A   TUẤN  Hàng   đã về đủ
5 M9-1-103J  Trung   Quốc 10 DUNGLT A   TUẤN  Hàng   đã về đủ
6 Cuộn cảm 12nH 200 Loantt Anh Quế Dương Hàng   đã về đủ
7 Cuộn cảm 15nH 200 Loantt Anh Quế Dương Hàng   đã về đủ
8 82nH loại   dây cuốn  100 Loantt Anh Quế Dương Hàng   đã về đủ
9 Giắc   SSMC KY3 5 AnhTQ Anh   Việt Hàng   đã về đủ
10 ICL7126CPL Intersil           60 KHOATHV Anh   Hiền Hàng   đã về đủ
11  BYT56M-TR DIODE   AVALANCHE 1000V 3A SOD64 Vishay         700 AnhTQ Anh   Bắc Hàng   đã về đủ
12 BP2857D Đã   đặt mẫu ngày 12/04/2016, đặt số lượng lớn yêu cầu gía tốt TQ 2020 LOANTT Chú Minh Hàng   về thừa 20 con
13 LED   SMD 5730
  Màu đỏ – 0.5W

       4,000
DONGPT Anh   Trung  Hàng   đã về đủ
14 PZ96L-E3/C Hàng   chính hãng  Acrel   (Trung Quốc sản xuất) 1 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *