Hàng TQ về ngày 30/01/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 30/01/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng SX Kiểu Hình   ảnh SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra Ngày nhân hàng   tại TQ
1 Tụ bù hạ thế mã BSMJ0.45-50-3 Type model: BSMJ-0.45-50-3, sang rate out put 50KVA. Rated   current 64A, 50Hz, connection mode ▲. Insulation level 3KV/1min Standard GB/T 12747 IEC 60831 Shangrong blob.png 40 KHOATHV ANH   Quỳnh 40 Hàng đã   về đủ
2 6MBP20RTA060-01 Transitor Module 20A-600V
    Hàng mới 100%
   
Trung   Quốc IGBT blob.png 30 LOANTT Anh Nguyện 30 Hàng đã   về đủ
3 931BS-100M Toko Dán blob.png 100 DongPT Anh Việt 100 Hàng đã   về đủ
4 ESP62/14 33R J Điện trở 33 OHM Siemens blob.png 4 Dongpt Anh   Thắng 4 Hàng đã   về đủ
5 IRF244 Herit ( logo như ảnh) 2DIP blob.png 20 DONGPT Anh Trung 20 Hàng đã   về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *