Hàng TQ về ngày 24/01/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 24/01/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Số   lượng Nhân   viên Khách   hàng
1 MR-BAT:   3.6V   ER17330V/3.6V Mitsubishi 2 LOANTT Anh   Nguyện
2 41E4579GE14 Integrated   Circuits (ICs) POWERGARP 10 Dopd A.Quý
3 TS4609N6020E200  Hàng   chính hãng mới
    100%, động cơ servo
    của cánh tay robot
    Thông số: 200V,
    0.4kW, 3.3A,
    3000r/min, 1.27N.m.
2 DUNGLT HKR
4 SAIL/C-H-R-T3-A1-B0-V0-HH Đồng   hồ báo động số điện tử Sail/c Sailsors 2 KHOATHV Anh   Quỳnh
5 PH-2P 2P,   50cm, dây #26, 2 đầu, B = 4.5mm, pit 2 920 Dinhttk Allypark
6 PH-3P 3P,   60cm, dây #26, 2 đầu, B = 6mm, pit 2 470 Dinhttk Allypark
7 PH-5P 5P,   10cm, dây #26, 2 đầu, B = 10.6mm, pit 2 920 Dinhttk Allypark
8 15050HSL Thông   số:  220-240V – 50/60Hz – 0.22A SUNON 5 KHOATHV Anh   Thương
9 Dây   nguồn Loại   3 chấu (2 dẹp, 1 tròn), 16A-250V, dài 3m Trung   Quốc 20 KHOATHV Chị   Nga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *