HÀNG TQ VỀ NGÀY 21/05/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 21/05/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân   viên Khách hàng Chú ý
1 SL16   TNC-KJ M TQ 2 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
2 N/TNC-KJ TQ 2 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
3 TNC-J/SMA-K TQ 2 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
4 TNC-J/BNC-K TQ 2 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
5 N/BNC-KJ TQ 2 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
6 TNC-J-7 TQ 2 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
7 SST39VF400A-70-4I-EKE SST 5 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
8 Tụ   Điện Thông   số: 10UF-63V, Philips 50 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
9 CFWM450E THẠCH   ANH 2+3 450KHZ 5P, hàng TQ sản xuất thay thế TQ 10 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
10 A45L-0001-0464 hàng   chất lượng tốt,,mới 100% 10 LOANTT Anh Nguyện Hàng   đã về đủ
11 USB高性能   TL866A通用编程器 笔记本 汽车 主板 flash bios烧录器 Bộ   gồm 10 phụ kiện đi kèm 1 Thiêptx Anh   Tăng Hàng   đã về đủ
12 Pic kit2 thiết   bị lập trình lập trình k150 pickit2 1 Thiêptx Anh   Tăng Hàng   đã về đủ
13 128MB và 1pc Recent CF yêu   cầu mua đúng mã hàng,
   
4 LoanTT Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
14 LMR400  Cáp   dài 2m 5 LoanTT Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
15 ADAPTER 5V2A 5.5*2.5(2.1) mm 6 LoanTT Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
16 EM4100 125Khz 200 KHOATHV Anh   Hoàng Hàng   đã về đủ
17 EM4095 100 KHOATHV Anh   Hoàng Hàng   đã về đủ
18 YT50A 1   bộ gồm 1 cảm biến+ 1 bộ hiển thị nhiệt độ Trung   Quốc 3 DUNGLT Việt Hàng   đã về đủ
19     E3FA-DN11 Hàng   mới 100%, nguồn cung cấp 10-30VDC Omron 8 DUNGLT Việt Hàng   đã về đủ
20 618-8386 RS   Pro 6 Piece Nickel Plated Steel Tweezer Set 3 DUNGLT A   SANG Hàng   đã về đủ
21 Tấm   cảm ứng của màn hình UG230H-SS4 Trung   Quốc 2 DUNGLT Vượng Hàng   đã về đủ
22 HIU-505A_65PWB31-B Trung   Quốc         3 DUNGLT Vượng Hàng   đã về đủ
23 FS1500NS Pressure   Sensor 15 AnhTQ A.   Quang Hàng   đã về đủ
24 0.6UF450VAC   CBB61 50 AnhTQ A.   Quang Hàng   đã về đủ
25 A7800 Avago 100 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
26 A7800A Avago 100 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
27 A50L-0001-0326   (6MBP20RTA060) Hàng   chính hãng Fuji       50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *