HÀNG TQ VỀ NGÀY 20/06/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 20/06/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi   chú
1 AUA-60S hàng   TQ sản xuất 1 LoanTT Anh   Tạ Bắc Sơn Hàng   đã về đủ
2 LED   1W –   ánh sáng trắng.
    – Đường đính 10mm
        100 THANGTV Anh   Lộc Hàng   đã về đủ
3 LCD   2004A Trung   Quốc 5 DUNGLT A   Du Hàng   đã về đủ
4 Ad9833   module 1 LOANTT Anh   Hào Hàng   đã về đủ
5 LOA24.171B2EM Hàng   TQ sản xuất Siemens             2 KHOATHV Anh Minh Hàng   đã về đủ
6 BSM100GB120DLC IGBT,   , A Núi xác nhận lại qua mail ngày 02/06 Eupec             2 KHOATHV Hàng   đã về đủ
7 LCD   0802a nền   màu xanh lá, chữ đen 30 LOANTT Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
8 MPC74 Metal   Plate Cement Resistors 5W 0.18 OHM 10% Datasheet           50 thieptx Đào   Anh Đức Hàng   đã về đủ
9 converter   HDMI to RCA 1   Bộ chuyển đổi HDMI thành RCA, 1 cáp HDMI, 1 cáp RCA (như hình bên dưới) 1 Loantt Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
10 Q2HB44
  Mua theo Link

  5
AnhTQ A.   Quang Hàng   đã về đủ
11  MAL212856109E3 铝电解电容, 128 SAL-RPM系列, 10 µF, ± 20%, 25 V, 8 mm, 径向引线 1166632 30 DUNGLT A   SANG  Hàng   đã về đủ
12 MAL212856108E3 铝电解电容, 128 SAL-RPM系列, 1 µF, ± 20%, 25 V, 7 mm, 径向引线 1166628 10 DUNGLT A   SANG  Hàng   đã về đủ
18 BP3135 Hàng   đổi cho khách            15 DONGPT Anh   Nam Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *