Hàng TQ về ngày 07/05/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 07/05/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL
1 588AB Keo   đổ mạch Keo   đã chia tỷ lệ 5:1 25
2 SPONGE-CLEANER  Bọt biển CS-10   W440XL220MMT2.1-2.5mm, sau khi nở ra kích thước là 450mm*250mm*10mm 140

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *