Hàng TQ về ngày 05/06/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 05/06/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   SX kiểu Số   Lượng
1 BTA16-600B Triac ST   TQ
    STMicroelectronics
TO-220 3000
2 BTA10-600B ST   TQ
    STMicroelectronics
TO-220 3000
3 DB3 Diac ST   hàng TQ 直插 6000
4 470K   1/4W 1% 直插 11000
5 1.5M   1/4W 1% 直插 5000
6 2.2M   1/4W 1% 5000
7 3M   1/4W 1% 5000
8 104J/400V 脚的距离 10mm 直插 6000
9 333J/400V 直插 5200
10 Thiếc   thanh 500g 63 / 37  Vinakip  thiếc thanh 5
11 Thiếc   cuộn 1kg, dây 0.8mm,99.3% thiếc cuộn 4
12 TPC7062DW Màn hình cảm   ứng 昆仑通泰 1
13 LQ10D13K Hàng cũ đã qua   sử dụng mới 90% 1
14 AN0850V Manual   IRIS ZOOM FOCUS 5mm ~ 100mm CS C Mount BIg Visual Field for CCTV Camera Lens   / Industrial Microscope 1
15 USB3.0   5MP 1080P60FPS USB   3.0 High Speed 5MP 1080P 1920 * 1080 @ 60FPS FHD Digital Eyepiece Microscope   Camera + 0.5X Eyepiece Adapter Lens 1
16 JLINK   V9 Mạch   Nạp Debugger ARM Jlink V9 1
17 Ổ   cứng WD5000LUCT 500GB 2
18 PH09LA Máy   phun sương tạo ẩm PARKOO 2
19 CXA-L0612-VJL Hàng mới  1
20 ELP-USB100W05MT-SFV   (5-50mm) ELP   CS Mount Varifocal 5-50mm Webcam UVC Android Linux Windows Mac Low   illumination USB Camera 720P for Video Conference 1
21 S30807-U2594-X400-4/01  SIEMENS 1
22 热散片 铝材料: (WxHxL)
   
尺寸 13,2*6*15mm
    –
宽度: 13,2mm.
    –
长度: 15mm.
    –
厚度: 6mm
    –
打孔高度: 11mm.
    –
孔直径: 3mm.
    –
片的厚度: 0.5mm.
   
11100
23 T230P54H Royal Fan 1
24 XS0103-3W 9-12V  3w 240ma dài 45mm rộng 28mm cao 19mm 300
25 A20B-3300-0472 Hàng mới chính hãng                1
26 A20B-3300-0472 Hàng chính hãng,đã qua sd mới   90%               1
27 A20B-8101-0401 Hàng chính hãng,đã qua sd mới   90%               1
28 A20B-8200-0543 Hàng chính hãng,đã qua sd mới   90%               1
29 BQ2000PN-B5  IC   CHRG MGMT MULTICHEM 8-DIP Texas   Instruments 200
30 83CNQ080A  4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *