Hàng TQ về ngày 05/01/2016

STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng SL Kiểm Tra
1 Anten SMA cắm Đầu cái 15 Trần Kim Dinh Phòng kỹ thuật Hàng về đủ
2 Khe SIM – SMD SIM Card 6-pin 17 Trần Kim Dinh Phòng kỹ thuật Hàng về đủ
connector push/push
3 ENC28J60 SOIC28 10 Trần Kim Dinh Phòng kỹ thuật Hàng về đủ
4 LM2576 – 5V dán 12 Trần Kim Dinh Phòng kỹ thuật Hàng về đủ
5 LM2576 ADJ dán 12 Trần Kim Dinh Phòng kỹ thuật Hàng về đủ
6 MT8880CE cắm 10 Trần Kim Dinh Phòng kỹ thuật Hàng về đủ
7 Vỏ hộp Nhôm – Kích thước(WxHxL):   97x40x100mm 5 Trần Kim Dinh Phòng kỹ thuật Hàng về đủ
– Màu đen.
– Mẫu có tai để bắt vít vào tường.
8 Vỏ hộp Nhôm – Kích thước(WxHxL):   97x40x150mm. 15 Trần Kim Dinh Phòng kỹ thuật Hàng về đủ
– Màu đen.
– Mẫu có tai để bắt vít vào tường.
9 Vỏ hộp Nhôm – Kích   thước(WxHxL):  3 Trần Kim Dinh Phòng kỹ thuật Hàng về đủ
122x45x160mm
– Màu đen.
– Mẫu có tai để bắt vít 
vào tường.
10 Digital LED Transistor   IC Meter Maintenance Tester MOS PNP TSH-06F 1 ThiepTX Trần Quang Trọng Hàng về đủ
11 AD7248JNZ IC DAC 12BIT W/REF   20-DIP Analog DIP-20 20 KHOATHV Anh Hùng Hàng về đủ
12 CD4047BM TI SOP-16 500 THANGTV MR.Trung Hàng về đủ
13 RD3243RA IC VOLTAGE REGULATOR DIP 2 THIEPTX LÊ HÙNG PHƯƠNG Hàng về đủ
14 HD64180RF-6X HD64180R/Z 8-BIT CMOS (Micro Processing Unit) Link   data QFP80 2 THIEPTX Hoàng Văn Hoà Hàng về đủ
15 74HC14D Trung Quốc SOP-14 5 DUNGLT Anh Vượng Hàng về đủ
16 MR4010 Trung Quốc 5 DUNGLT Anh Vượng Hàng về đủ
17 A7840 cần đặt hàng chất lượng   tốt, khách hàng phản ánh đợt lấy hàng gần đây chất lượng hàng kém so với   trước Trung Quốc SOP-8 60 DUNGLT Anh Vượng Hàng về đủ
18 TG35C60 Triac, 35A 600V Trung Quốc 20 DUNGLT Anh Vượng Hàng về đủ
19 PSS20S71F6 Mitsubishi DIP 1 KHOATHV Anh Duy Hàng về đủ
20 HCPL-0601 AVAGO SOIC8 100 DONGPT Anh   Việt Hàng về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *