Hàng TQ về ngày 04/03/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 04/03/2016
STT Tên   linh kiện Hãng SX Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Chú ý
1 Tụ Điện Rubycon PIN-2 100 KHOATHV Anh Cường Hàng đã về đủ
2 HT27C020-70 Holtek DIP-32 87 KHOATHV Anh Cường Hàng về thiếu 13 con, đang nhờ bên vận chuyển check lại
3 CXA-0474 PCU-P267 Trung Quốc 1 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
4 AUB0524VHD Trung Quốc 2 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
5 Hộp số cho động cơ M8GA60M Panasonic 3 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
6 Board giải mã MP3 100 THANGTV anh Biên Hàng đã về đủ
7 Relay 90987-02025
    156700-2540 12V
Toyota 2 AnhTQ Ms Tuyết Hàng về khác 1 mã, hình ảnh file đính kèm, Quang Anh đã mail báo   a Núi
8 NOVA-945GSE-N270-R20 1 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
9 1-1734450-1 1 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
10 OTS-24(34)-O.65 -01 Trung Quốc 10 DUNGLT C NHUNG Hàng đã về đủ
11 DS18B20 To-92 10 AnhTQ Anh Nam Hàng đã về đủ
12 Cable E43842 AWM2651 105C 300V VW Trung Quốc 200 DUNGLT A Việt Hàng đã về đủ
13 PA500 M50 TP-356751 KORG 1 THIEPTX ANH TRẦN XUÂN CHỈNH Hàng đã về đủ
14 Tấm cảm ứng
    AST-057A070A
DMC CO., LTD 1 THIEPTX ANH TRẦN XUÂN CHỈNH Hàng đã về đủ
15 VJ1210A150JBEAT4X CAP CER 15PF 500V NP0 1210 10 HOAITTT Anh Thân Hàng đã về đủ
16 C1210C330JCGACTU【CAP CER 33PF 500V 5% NP0 1210】 10 HOAITTT Anh Thân Hàng đã về đủ
17 STR7103 5 HOAITTT Anh Thân Hàng đã về đủ
18 SI-8023 5 HOAITTT Anh Thân Hàng đã về đủ
19 SW5008 1 HOAITTT Anh Linh Hàng đã về đủ
20 M3002-16PI EM MICROELECTRONIC-MARIN SA DIP16 5 HOAITTT Anh Phong Hàng đã về đủ
21 AM27S29APC 3 HOAITTT Anh Phong Hàng đã về đủ
22 SX1278 QFN 28  10 LoanTT Anh Quế Dương Hàng đã về đủ
23 passive GPS antenna Chiếc 4 Dongpt R&D Techpal Hàng đã về đủ
24 Modem GSM
    SIM800C
Dán 4 Dongpt R&D Techpal Hàng đã về đủ
25 GSM/GPRS/g built-in antenna, PCB antenna MMXC 4 Dongpt R&D Techpal Hàng đã về đủ
26 APM4953 SOIC 8 5 Dongpt R&D Techpal Hàng về thừa 1 con so với file đặt hàng
27 MIC4681BM SOIC 8 6 Dongpt R&D Techpal Hàng đã về đủ
28 MP2303ADN-LF-Z SOIC 8 5 Dongpt R&D Techpal Hàng về thiếu 1 con so với file đặt hàng
29 MAX713CSE+ SOIC 16 6 Dongpt R&D Techpal Hàng đã về đủ
30 SIM68E Dán 4 Dongpt R&D Techpal Hàng đã về đủ
31 LM2577S-ADJ TO-263 4 Dongpt R&D Techpal Hàng đã về đủ
32 Tụ 334J/100V 50 Dongpt Phòng R&D Hàng đã về đủ
33 PS2801-4 SOP16 SOP16 10 AnhTQ Anh Hội Hàng đã về đủ
34 LTC1290DCN Linear DIP-20 10 KHOATHV Anh Sang Hàng đã về đủ
35 D5555C NEC DIP-8 10 KHOATHV Anh Sang Hàng đã về đủ
36 07D330K 100 HOAITTT ANH TƯ Hàng đã về đủ
37 RA8835P3N 10 HOAITTT ANH TƯ Hàng đã về đủ
38 74HC86D NXP SOP-14 500 THANGTV Anh Cường Hàng đã về đủ
39 74HC4094D NXP SOP-16 500 THANGTV Anh Cường Hàng đã về đủ
40 74HC14D NXP SOP-14 500 THANGTV Anh Cường Hàng đã về đủ
41 Thạch anh 30Mhz   100 LOANTT Anh Quế Dương Hàng đã về đủ
42 CR17450SE R3V Sanyo 10 LOANTT Anh Nguyện Hàng đã về đủ
43 TLP 621  Toshiba  hàng mới 100%) 200 LOANTT Anh Nguyện Hàng đã về đủ
44 4 Đĩa CD + phụ kiện HCM Doosan Hàng đã về đủ
45 DUNGLT Hàng đã về đủ
46 AT42QT1070-SSU  Atmel SOP14 10 DUNGLT A DƯƠNG Hàng đã về đủ
47 ESP8266 WIFI ESP-12E 4M Trung   Quốc 5 DUNGLT A DƯƠNG Hàng đã về đủ
48 SIM800L Trung   Quốc 5 DUNGLT A DƯƠNG Hàng đã về đủ
49 Smart Key for Car Trung   Quốc 2 DUNGLT A DƯƠNG Hàng đã về đủ
50 PIVOT ENGINE START Trung   Quốc 5 DUNGLT A DƯƠNG Hàng đã về đủ
51 DATA1238B2U AVC 6 LOANTT Anh Giáp Công Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *