Hàng Mouser về ngày 29/01/2018

DANH   SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 29/01/2018
Index Part   Number Description Available   Quantity Khách   hàng Nhân   viên phụ trách
1 C503B-GCN-CY0C0791 Standard   LEDs – Through Hole Green Round LED 100 Anh Chình  Loantt
2 DRV5053EAQDBZR Board   Mount Hall Effect / Magnetic Sensors 2.5-38V Ana Bipolar Hall Effect Sensor 5 A.Bùi Dopd
3 PIC18F2320-I/SP 8-bit   Microcontrollers – MCU 8KB 512 RAM 25 I/O 150 Anh Sơn Dinhttk
4 PIC16F688-I/P 8-bit   Microcontrollers – MCU 7KB 256 RAM 12 I/O 100 Anh Sơn Dinhttk
5 MCP6002T-I/SN Operational   Amplifiers – Op Amps Dual 1.8V 1MHz 220 Anh Sơn Dinhttk
6 DSPIC30F3012-30I/P Digital   Signal Processors & Controllers – DSP, DSC Sensor 120 Anh Sơn Dinhttk
7 TOP249YN AC/DC   Converters 180 W 85-265 VAC 250 W 230 VAC 100 Anh Sơn Dinhttk
8 PIC16F627A-I/P 8-bit   Microcontrollers – MCU 1.75KB 224 RAM 16I/O Ind Temp PDIP18 150 Anh Sơn Dinhttk
9 DSPIC30F3013-30I/SP Digital   Signal Processors & Controllers – DSP, DSC Sensor 100 Anh   Sơn Dinhttk
10 CPC1035NTR Solid   State Relays – PCB Mount 1-Form-A 350V 100mA Solid State Relay 30 Anh Sơn Dinhttk
11 MCP6002-I/P Operational   Amplifiers – Op Amps Dual 1.8V 1MHz 300 Anh Sơn Dinhttk
12 IR2103PBF Gate   Drivers Half Bridge Driver 520ns 150 Anh Sơn Dinhttk
13 IR2184PBF Gate   Drivers HALF BRDG DRVR 600V 10 to 20V 1.4A 150 Anh Sơn Dinhttk
14 SD2942W RF   MOSFET Transistors RF PWR N-Ch MOS 350W 15dB 175MHz 2 Anh Quang Dinhttk
15 CLA50E1200HB SCRs   50 Amps 1200V 3 Chị Tấm Hương NTT
16 CPH3462-TL-W MOSFET   NCH 1A 100V 500MOHMS CPH3 10 Chị Tấm Hương NTT
17 STN2NF10 MOSFET   N-Ch 100 Volt 2 Amp 10 Chị Tấm Hương NTT
18 STU6NF10 MOSFET   N-Ch, 100V-0.22ohms 6A 5 Chị Tấm Hương NTT
19 NCS6D1215C Isolated   DC/DC Converters 6W 12Vin +/-15Vout +/-0.2A DIP 2 Chị Tấm Hương NTT
20 LAUNCHXL-F28069M Development   Boards & Kits – ARM MOTION (staSPIN-FOC) C2000 Picolo LnchPad 1 A Việt Âu Lạc DUNGLT
21 VS-25RIA120 SCRs   1200 Volt 25 Amp 10 a Sang DUNGLT
22 FQA70N15 MOSFET   150V N-Channel QFET 4 a Sang DUNGLT
23 2696 Knobs   & Dials 10 Turn 1/4″ Shaft 1 screw 7 a Sang DUNGLT
24 EPS-120-27 Switching   Power Supplies 121.5W 27V 4.5A 2x4in 84W convection 1 a Sang DUNGLT
25 TR15RA120-11E03-GY-BK-Level-VI Wall   Mount AC Adapters Wall/15W/Grey/VI 12V/Straight/1800mm 5 ANH   PHÁT HUYVN
26 C512A-WNN-CZ0B0151 LED   COOL WHITE CLEAR 5MM RND T/H 100 Anh   Chình  Loantt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *