Hàng Mouser về ngày 23/11

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 23/11/2016
STT Tên   linh kiện Nhà   sx Số   lượng  Đơn giá bán  Thành   tiền NV   quản lý Khách   hàng Ghi   chú
1 MPVZ5004GW6U NXP 2              425,248           850,496   Loantt Anh   Vũ  Hàng   đã về đủ
2 B66359B1013T001 EPCOS / TDK 1                51,000             51,000   Loantt  Anh Kiên  Hàng đã về đủ
3 TMR 3-2412WI TRACO Power 1              778,000           778,000  
4 B66358GX187 EPCOS / TDK 1                26,000             26,000  
5 UC3846DW Texas Instruments 10              112,705        1,127,050   Loantt Em Nam  Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *