Hàng Mouser về ngày 22/06/2017

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 22/06/2017
STT Mfr.   # Description Qty Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 FN284-10-06 AC Power Entry Modules 10A 1 HUYVN Anh Cường Hàng đã về đủ
2 7443633300 Fixed Inductors WE-HCF HighCurr 2013 33uH 100kHz 12A 6 KHOATHV Anh Tuấn Hàng đã về đủ
3 DF9-41S-1V(32) Board to Board & Mezzanine Connectors 1.0MM V SMT HEADER 41P TIN PLATING 25 LOAN TT Anh Chình Hàng đã về đủ
4 DF9-41P-1V(32) Board to Board & Mezzanine Connectors 1.0MM V SMT RECPT 41P TIN PLATING 25 LOAN TT Anh Chình Hàng đã về đủ
5 LM317LD13TR Linear Voltage Regulators 1.2-37V Adj Positive 100 LOAN TT Anh Chình Hàng đã về đủ
6 D2550-6V0C-AR-WG Headers & Wire Housings 50P 4-WALL HEADER VERTICAL SMT 10U AU 25 LOAN TT Anh Chình Hàng đã về đủ
7 XBP24-DMSIT-250 RF TXRX MODULE ISM>1GHZ RP-SMA 2 DOPD A Thuận Hàng đã về đủ
8 A24-HASM-450 Antennas 2.4Ghz antennas RPSMA male 4 DOPD A Thuận Hàng đã về đủ
9 SN74LS640-1N IC BUS TRANSCEIVER 8BIT 20DIP 10 DOPD A Tuấn Hàng đã về đủ
10 SN74LS645-1N IC BUS TRANSCEIVER 8BIT 20DIP 10 DOPD A Tuấn Hàng đã về đủ
11 B3F-4055 SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 100 DOPD A Tuấn Hàng đã về đủ
12 B3F-1070 SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 100 DOPD A Tuấn Hàng đã về đủ
13 MIKROE-68 BOARD CAN DEV TOOL W/SPI 8 Ninh NV Nguyệt   FPT  Hàng đã về đủ
14 DK-TM4C123G DEV BOARD FOR TM4C123G 8 Ninh NV Nguyệt   FPT  Hàng đã về đủ
15 736 Adafruit Accessories Slip Ring w/ Flange 1 Dopd Anh Hòa Hàng đã về đủ
16     ER412D-12A General Purpose Relays Relay 3 Dopd Anh Hòa Hàng đã về đủ
17 IR2153PBF Gate Drivers HALF BRDG DRVR 600V 15.6Vclamp 1.2 2 LOAN TT Anh Hữu Hàng đã về đủ
18 IRF7303TRPBF MOSFET MOSFT DUAL NCh 30V 4.9A 2 LOAN TT Anh Hữu Hàng đã về đủ
19 REG1117A/2K5 LDO Voltage Regulators 800mA & 1A LDO 3 LOAN TT Anh Hữu Hàng đã về đủ
20 OP1177ARZ-REEL7 Precision Amplifiers Low Noise Low Input Bias Current SGL IC 4 LOAN TT Anh Hữu Hàng đã về đủ
21 AD822ARMZ-REEL Precision Amplifiers SGL-Supply RR Lo Pwr FET-Inpt Dual 3 LOAN TT Anh Hữu Hàng đã về đủ
22 AD820ARMZ-R7 Precision Amplifiers SGL-Supply RR Lo Pwr FET-Inpt 2 LOAN TT Anh Hữu Hàng đã về đủ
23 OP2177ARZ Precision Amplifiers Prec Low Noise Low Input Bias Crnt Dual 5 LOAN TT Anh Hữu Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *