Hàng Mouser về ngày 05/01/2017

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 05/01/2017
Index Mfr.   # Description Order   Qty. NV   quản lý Khách   hàng Ghi   chú
1 UVR1H102MHD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 50volts 1000uF 12.5×25 20% 5LS 1 Dinhttk A   Phong  Hàng   đã về đủ
2 HSCDRRN100MDAA5 Board   Mount Pressure Sensors Dip,Dual Radial Barb Differential 5V 2 Hiendt  Anh Tuấn Anh   Hàng   đã về đủ
3 744823210 Common   Mode Chokes / Filters WE-CMB Choke Type M 10mH 2A 125mOhm 4 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
4 SS34 Schottky   Diodes & Rectifiers 3a 40V Rectifier Schottky Barrier 2 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
5 760805410 Fixed   Inductors WE-PFC RM14 225uH 2.4A 87mOhm 1 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
6 SS210 Schottky   Diodes & Rectifiers 2A,100V,SMD SCHOTTKY Rect 2 Loantt C   Hiền  Hàng đã về đủ
7 7443634700 Fixed   Inductors WE-HCF HighCurr 2013 47uH 100kHz 12A 1 Loantt C   Hiền  Hàng đã về đủ
8 744302010 Fixed   Inductors WE-HCM SMD Power 105nH 30A 105MHz 1 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
9 VDRS14T050BSE Varistors   50V 17mm 2 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
10 7443551280 Fixed   Inductors WE-HCI Flat 1365 2.8uH 20A 3.3mOhm 1 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
11 7447709470 Fixed   Inductors WE-PD 1210 47uH 3.8A .06Ohm 1 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
12 OPA4340UA Operational   Amplifiers – Op Amps Single-Supply Rail-to-Rail 1 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
13 LM339MX/NOPB Analog   Comparators LOW PWR LOW OFFSET VLTG QUAD COMPARATOR 1 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
14 VB40100C-E3/4W Schottky   Diodes & Rectifiers 40 Amp 100 Volt 2 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
15 7443641500 Fixed   Inductors WE-HCF HighCurr 2818 15uH 100kHz 30A 1 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
16 VDRS10P060BSE Varistors   60V 13 5mm Radial 1 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
17 UCC28051EVM Power   Management IC Development Tools UCC28051 Eval Mod 1 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
18 LM5121EVM Power   Management IC Development Tools LM5121 Eval Mod 1 Loantt C   Hiền  Hàng   đã về đủ
19 XHP70A-00-0000-0D0BM430E-SB01 High   Power LEDs – White White 3000K 1485lm XHP70A on Starboard 2 Linhtt Anh   Phương  Hàng   đã về đủ
20 XHP70A-0L-02-0D0BN240E LED   Lighting Modules White, 4000K, 3180lm XHP70A on Substrate 1 Linhtt Anh   Phương  Hàng   đã về đủ
21 OPA134PA Audio   Amplifiers SoundPlus(TM) Hi-Perf Aud Oper Amp 4 Dinhttk Bác   Trực Hàng   đã về đủ
22 AD797ANZ Microphone   Preamplifiers Ultralow Distortion Ultralow Noise 2 Dinhttk Bác   Trực Hàng   đã về đủ
23 UVY1V472MHD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 35volts 4700uF 16×35.5 20% 7.5LS 1 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
24 UHE1V221MPD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 35volts 220uF 8×15 20% 3.5LS 1 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
25 ULD1H470MED1TD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 50V 47UF 20% 1 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
26 UHE1H221MPD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 50volts 220uF 10×16 20% 5LS 1 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
27 UVR1H682MRD6 Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 50volts 6800uF 25×40 20% 12.5LS 12 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
28 UVR1C222MHD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 16volts 2200uF 12.5×20 20% 5LS 1 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
29 UHD1A471MPD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 10volts 470uF 8×11.5 20% 3.5LS 1 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
30 UHE1E101MED Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 25volts 100uF 6.3×11 20% 2.5LS 3 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
31 UVR1E472MHD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 25volts 4700uF 16×31.5 20% 7.5LS 1 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
32 UVZ1E222MHD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 25volts 2200uF 12.5×25 20% 5LS 1 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
33 UVK1A221MDD1TD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 220uF 10 Volts 20% 1 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
34 UVR1E4R7MDD1TD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 4.7uF 25V 85c 2 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
35 UVR1H4R7MDD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 50volts 4.7uF 5×11 20% 2LS 2 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
36 UVR1H010MDD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 50volts 1uF 5×11 20% 2LS 5 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
37 UVR1V100MDD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 35volts 10uF 5×11 20% 2LS 2 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
38 USR1V220MDD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 35volts 22uF 5×7 20% 2LS 2 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
39 UVR1E221MPD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 25volts 220uF 8×11.5 20% 3.5LS 2 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
40 UVZ1H222MHD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 50volts 2200uF 16×35.5 20% 7.5LS 4 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
41 UPW1H181MPD Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 50volts 180uF 8×20 20% 3.5LS 4 Dinhttk Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
42 MCD161-22io1 Discrete   Semiconductor Modules 161 Amps 2200V 3 Dinhttk A   Thắng  Hàng   đã về đủ
43 VHF28-16io5 SCR   Modules 28 Amps 1600V 1 Dinhttk A   Thắng  Hàng   đã về đủ
44 SMBJ100A TVS   Diodes – Transient Voltage Suppressors 100Vr 600W 3.7A 5% UniDirectional 100 Dinhttk A   Thắng  Hàng   đã về đủ
45 SMCJ15A TVS   Diodes – Transient Voltage Suppressors 15volts 5uA 61.5 Amps Uni-Dir 10 Dinhttk A   Thắng  Hàng   đã về đủ
46 SMCJ15CA TVS   Diodes – Transient Voltage Suppressors 15volts 5uA 61.5 Amps Bi-Dir 10 Dinhttk A   Thắng  Hàng   đã về đủ
47 MBRM140T1G Schottky   Diodes & Rectifiers 1A 40V 10 Dinhttk Anh   Thái  Hàng   đã về đủ
48 2SK880GRTE85LF JFET   N-Ch Junction FET 10mA -50V VGDS 10 Dinhttk Anh   Thái  Hàng   đã về đủ
49 2SC3324GRTE85LF Bipolar   Transistors – BJT Audio Freq Low Audio Freq Low 10 Dinhttk Anh   Thái  Hàng   đã về đủ
50 2SA1312GRTE85LF Bipolar   Transistors – BJT PNP Audio Amp VCEO -120V HFE 700 10 Dinhttk Anh   Thái  Hàng   đã về đủ
51 C1206C226M4PACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 16volts 22uF 20% 20 Dinhttk Anh   Thái  Hàng   đã về đủ
52 2SC4027S-TL-E Bipolar   Transistors – BJT BIP NPN 1.5A 160V 2 Dinhttk Anh   Thái  Hàng   đã về đủ
53 2SA1552T-TL-H Bipolar   Transistors – BJT BIP PNP 1.5A 160V 2 Dinhttk Anh   Thái  Hàng   đã về đủ
54 HLMP-6000 Standard   LEDs – Through Hole Poly Dome Red 10 Dinhttk Anh   Thái  Hàng   đã về đủ
55 0603YC105KAT4A Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 16V 1uF X7R 0603 10% Tol 50 Dinhttk Anh   Thái  Hàng   đã về đủ
56 FAN302HLMY_F117 AC/DC   Converters PWM Controller Standby Power 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
57 FOD817SD Transistor   Output Optocouplers 4PN DIP Photo Xstr Output Optocoupler 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
58 KA431SAMF2TF Voltage   References PROGRAMMABLE SHUNT REGULATOR 1% 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
59 SPU04N60C3 MOSFET   N-Ch 600V 4.5A IPAK-3 CoolMOS C3 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
60 KNP1WSJT-52-10R Wirewound   Resistors – Through Hole 10ohm 1W 5% 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
61 CRCW060340K2FKEAHP Thick   Film Resistors – SMD 1/4watt 40.2Kohms 1% High Power AEC-Q200 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
62 ERJ-3EKF6342V Thick   Film Resistors – SMD 0603 63.4Kohms 1% AEC-Q200 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
63 ERJ-PA3F6492V Thick   Film Resistors – SMD 0603 64.9Kohm 1% Anti-Surge AEC-Q200 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
64 ERJ-P06J100V Thick   Film Resistors – SMD 0805 10ohms 0.5W 5% AEC-Q200 20 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
65 ERJ-P06J470V Thick   Film Resistors – SMD 0805 47ohms 0.5W 5% AEC-Q200 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
66 ERJ-P06J101V Thick   Film Resistors – SMD 0805 100ohms 0.5W 5% AEC-Q200 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
67 ERJ-P06J102V Thick   Film Resistors – SMD 0805 1Kohms 0.5W 5% AEC-Q200 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
68 ERJ-P06J912V Thick   Film Resistors – SMD 0805 9.1Kohms 0.5W 5% AEC-Q200 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
69 PMR10EZPJ000 Current   Sense Resistors – SMD 0805 0ohm Jumper 5% CS Mtl Strp AEC-Q200 20 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
70 ERJ-P06F5601V Thick   Film Resistors – SMD 0805 5.6Kohms 0.5W 1% AEC-Q200 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
71 ERJ-P08J1R3V Thick   Film Resistors – SMD 1206 1.3ohms 0.66W 5% Tol AEC-Q200 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
72 ERJ-P14J274U Thick   Film Resistors – SMD 1210 270Kohms 0.5W 5% AEC-Q200 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
73 EKXG401ELL6R8MJ16S Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 400volts 6.8uF 10×16 20 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
74 EEU-TA1H330 Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 33uF 50volts AEC-Q200 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
75 CK45-R3AD471K-NRA Ceramic   Disc Capacitors CK45 470pF 1.0KV R 10% Cut Leads 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
76 C0805C200K5RACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 20.0PF 50.0V 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
77 C0805C103K5RACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 50volts 10000pF X7R 10% 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
78 C0805C102J5GACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 50volts 1000pF C0G 5% 20 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
79 T55D337M010C0025 Tantalum   Capacitors – Polymer SMD 330uF 10volts 20% D Case 25 Max. ESR 20 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
80 CD85-B2GA471KYNKA Ceramic   Disc Capacitors 470pF X1:440Vac Y1:400Vac 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
81 FFM107-W Rectifiers   1A 1000V 500ns GP 50 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
82 SS3P4L-M3/86A Schottky   Diodes & Rectifiers 3.0 Amp 40 Volt 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
83 77F102J-TR-RC Fixed   Inductors 1.0mH 5% 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
84 CC453232-1R8KL Fixed   Inductors 1.8uH 10% 7.96MHz 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
85 Z0405MF0AA2 Triacs   4A Triacs 20 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
86 MOC3041SM Triac   & SCR Output Optocouplers SO-6 ZERO TRIAC 20 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
87 MOC3051SM Triac   & SCR Output Optocouplers TRIAC OUTPUT OPTO 20 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
88 MC34166TG Voltage   Regulators – Switching Regulators 40V 3A Buck/Boost/Inverting 3 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
89 TPS3813I50DBVT Supervisory   Circuits w/Prog Watchdog Window 20 Khoa A   Chiến  Hàng   đã về đủ
90 SPM6530T-3R3M Fixed   Inductors 3.3uH 0.027ohms 7.1×6.5x3mm 10 Khoa Anh   Tuấn  Hàng   đã về đủ
91 43025-0200 Headers   & Wire Housings RECEPTACLE 2 POS DUAL ROW 200 Tài Anh   Hiền  Hàng   đã về đủ
92 1N4935 Rectifiers   1.0a Rectifier Fast Recovery 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ
93 1N4148TA Diodes   – General Purpose, Power, Switching Hi Conductance Fast 10 HuyVN Anh   bằng  Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *