Hàng Digikey về ngày 20/04/2016

DANH SÁCH HÀNG DIGIKEY VỀ NGÀY 20/04/2016
STT Tên   linh kiện Số   lượng NV Khách   hàng Chi   chú
1 20848589 1 TRẦN   QUANG ANH A.   Việt Hàng   đã về đủ
2 20848585 1
3 EN11-HSM1AF15 10 Thiệp   TX Anh   Nguyễn Tiền Hải Hàng   đã về đủ
4 PCF8574AN 20 Dung   LT Anh   Huỳnh Vinh Hà Hàng   đã về đủ
5 LV8804FV-TRM-H 1 Dung LT  Anh Sang Hàng đã về đủ
6 ILQ1 1
7 RHRP15120 1
8 DS26C31TN/NOPB 2
9 ECQ-E4125KF 5
10 MC74HC04ADR2G 5
11 PFE500SA48 1 TRẦN   QUANG ANH  Anh Trực Hàng   đã về đủ
12 CDSQR4148-HF 100 TRẦN   QUANG ANH Anh   Hưng Hàng đã về đủ
13 ADTL082ARMZ-REEL 20
14 C1608X5R1A156M080AC 20
15 AP2210N-3.3TRG1 10
16 AS1360-50-T 10
17 C0805C220J1GACTU 15 Loan TT Chị Thảo Hàng đã về đủ
18 C8A50Z4A 8
19 MCP3204-CI/P 2 Loan   TT Anh   Hữu Hàng   đã về đủ
20 ASTMHTD-24.576MHZ-AJ-E 6 Loan TT Anh   Phần  Hàng đã về   đủ 
21 7A-25.000MAAJ-T 6
22 ADS1248IPW 3 Loan   TT Anh   Dũng Hàng   đã về đủ
23 CL10C030BB8NNNC 10 Loan TT Anh Đại  Hàng đã về   đủ 
24 CL10C1R2BB8NNNC 10
25 CL10C3R6CB8NNNC 10
26 CL10C150JB8NNNC 10
27 CL10C3R9BB8NNNC 25
28 CL10C5R6CB8NNNC 10
29 MPZ1005S300CT000 10
30 ABLS-16.000MHZ-B4-T 10
31 L-14C12NJV4T 10
32 L-14C5N6SV4T 10
33 ELJ-RE2N7DFA 10
34 CIH10T15NJNC 10
35 CIH10T47NJNC 10
36 MURS260T3G 10 Thắng   TV Anh   Thạch Hàng   đã về đủ
37 MURS360T3G 12
38 BC847CMTF 5
39 IRFR1205PBF 20
40 MC7805ACTG 4
41 IR2101SPBF 10
42 S4-0R02F1 4
43 HEDS-9100#E00 2
44 S29GL256P90TFIR20 10 Khoa TV Anh   Hiền Hàng đã về đủ
45 ADS1115IDGSR 5
46 SI8606AC-B-IS1 5
47 GRM188R71H104KA93D 366 TUYENNV Anh Minh Hàng đã về đủ
48 GRM188R61E106MA73D 610
49 F931C106KAA 122
50 0603YC101KAT2A 122
51 C0603C820K5GACTU 122
52 0603YC103KAT2A 244
53 1N4148WS-7-F 244
54 MICROSMD010F-2 122
55 2SC3325-Y,LF 488
56 6-1879336-2 854
57 5-1879337-9 732
58 5-1879337-9 366
59 8-1879337-8 122
60 RC0603FR-074K7P 122
61 5-1879338-6 122
62 8-1879337-8 122
63 MCR03ERTF2202 122
64 PIC12F1822-I/SN 122
65 TA78L05F(TE12L,F) 122
66 AD8542ARZ-REEL7 122
67 EZJ-S2YD472 122
68 RC0603FR-07510KL 122
69 DS90LV032ATM 10 Loan TT Chị   Hằng Hàng đã về đủ
70 DS90LV031ATM 10
71 292215-2 200
72 171826-4 4
73 AWP-50-7540-T 50 Loan TT Anh   Hùng Hàng đã về đủ
74 AWZ-50-T 100
75 OPA544T 1 Loan   TT Chị   Nguyệt  Hàng đã về đủ 
76 TPD2E001DRLR 5 Dung LT Em Mạnh  Hàng đã về   đủ 
77 C1608X5R0J226M080AC 20
78 ERJ-1GEF1583C 20
79 C1608X5R1A106K080AC 20
80 LTC3589EUJ-2#PBF 3
81 VLS252012ET-1R0N 10
82 04025U100JAT2A 20
83 CRCW0201100KFNED 20
84 ERJ-1GEF1803C 20
85 RC0201FR-07511KL 20
86 ERJ-1GEF1913C 20
87 ERJ-1GEF2703C 20
88 RC0201JR-0747KL 20
89 C0603X5R0J105M030BC 20
90 C1005X5R0J225K050BC 20
91 ERJ-1GEF4701C 20
92 C0603X5R0J104K030BC 80
93 NCP1529MUTBG 3
94 CRCW0201340KFKED 20
95 C0603C0G1H180J030BA 20
96 CGB3B1X5R1A475K055AC 20
97 VLS252012ET-2R2M 10
98 VLS252012ET-3R3M 10
99 MCIMX537CVV8C 2
100 C0603X5R0J224M030BB 50
101 C2012X5R0J476M125AC 20
102 C1005X5R0J106M050BC 20
103 C0603C0G1E120J030BA 20
104 CRCW020149R9FNED 20
105 CRCW020110K0FNED 20
106 ERJ-1GEJ106C 20
107 ABS07-32.768KHZ-9-T 5
108 7M-24.000MEEQ-T 5
109 101-00303-68 5
110 CRCW020122R0FNED 20
111 VLMW1300-GS08 10
112 C0603X7R1A103K030BA 20
113 ERJ-1GEF6041C 20
114 BLM03AG121SN1D 10
115 C1005X5R0J225K050BC 20
116 RC0201JR-073K3L 20
117 CRCW0201100RFNED 20
118 ERJ-1GEF2400C 20
119 CRCW0603100RFKEA 20
120 ERJ-1GEJ1R0C 20
121 NCP5007SNT1G 3
122 STM32F746ZGT6 3
123 NUCLEO-F746ZG 2
124 MAX98090AETL+ 3
125 OPA344NA/250 3
126 INMP401ACEZ-R7 3
127 B66365G1000X187 1 Loan TT Anh   Khoa Hàng đã về đủ
128 B66366B1018T1 1
129 B66366A2000X 2
130 PHE450TD5470JD19R06L2 5
131 B32613A1153J008 2
132 MAMXSS0013TR-3000 5 Loan   TT Chị   Lan Hàng   đã về đủ
133 PIC24FJ256GA106-I/PT 105 Dongpt PKT Hàng đã về đủ
134 WSR3R1000FEA 105
135 INA199A2DCKR 105
136 LT1373IS8#PBF 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *