Danh sách hàng Trung Quốc về ngày 28/05/2014

 
STT Nhân viên  Tên linh kiện Khách hàng SL
1 hadt 1250V0.3UF 军工品电容 RIFA PHE448 1250V300N K SW1 船上电容 Gia Bình 10
2 hadt SKIIP613GB123CT Gia Bình 3
3 hadt RIFA 电容 3600UF 420VDC PEH200OM436AMU0-M6 直径 Gia Bình 6
4 hadt igbt ps21205-A E Nam 1
5 hadt igbt ps21962-4s E Nam 1
6 hadt Td 62003F E Nam 5
7 hadt Mosfet 2sk3799 E Nam 3
8 Thanhptp PM2-LH10  Anh Khương 55
9 Thanhptp D-A93 Anh Khương 64
10 Vũ Thị Thư MAX6675ISA A Hải 5
11 Vũ Thị Thư NET-35B Nguyễn Đình Tĩnh 5
12 Lê Minh Quý IXFH24N90P Anh Sơn 100
13 Lê Minh Quý MUR3020WTG Anh Sơn 100
14 Lê Minh Quý IRFD110 Anh Sơn 120
15 Hoàng Thị Doan VS1003B MP3   30
16 Hoàng Thị Doan TA7250BP    30
17 Hoàng Thị Doan TA7325P Anh Hiếu 30
18 Lê Minh Quý A20b-2902-0120/02 Anh Cường – Hà Thu 1
19 Nguyễn Thế Tài 2N3700   2959
20 Nguyễn Thế Tài TDA2003AH   110
21 Lê Minh Quý AMIGO 原装 12V2A Anh Bỉnh 10
22 Lê Minh Quý 12V2.5A 华为 H3C Anh Bỉnh 10
23 Hoàng Thị Doan SIE20034 Anh lân 3
25 Vũ Thị Thư U211B    2
26 Phạm Thị Đông JA15-6-100 PMTT 12
27 Lê Minh Quý EXB842-OA Anh Cường 4
28 Lê Minh Quý M67157 Anh Cường 2
29 Lê Minh Quý 1MBI50L Anh Cường 2
30 Lê Minh Quý HD14044BP Anh Cường 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *