Danh sách hàng Trung Quốc về ngày 21/05/2014

STT Nhân viên  Tên linh kiện Khách hàng SL
1 TàiNT 2N3700 VT 33 1000
2 ThanhPT Nguồn 240V-0.5A CNI 50
3 TruyệnVT Thẻ nhớ 2G Demo 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *