Danh sách hàng Trung Quốc về ngày 21/04/2014(Taobao.com)

 Danh sách hàng Trung Quốc về ngày 21/04/2014

STT Ngày đặt hàng Nhân viên  Tên linh kiện Khách hàng SL
1 04-08-2014 Phạm Thị Đông KE208-A Mr Trung 12


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *