Danh sách hàng Trung Quốc về ngày 15/04/2014(Taobao.com)

Chúng tôi trân trọng gửi tới quý khách đã đặt hàng linh kiện tại TECHPAL danh sách hàng TQ về ngày 15/04/2014. Để quý khách tiện tra cứu đơn hàng và sắp xếp công việc.

Ngày đặt hàng Nhân viên  Tên linh kiện Khách hàng Số lượng
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 5,6K A Minh Hà Nội 15000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 10K 10000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 22 Ohm 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 1M 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 22K 20000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 2.2K 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 820 Ohm 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 68K 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 12K 75000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 15K 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 8.2K 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 1.5K 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Trở 82K 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Đi ốt 4007 15000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Bóng  C1815    ROHS 40000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Zenner 24V 1W_ SEMTECH 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Tụ hoá 47u 25V_ LSH  10000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Tụ hoá 4,7u 50V – LSH 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Tụ hoá 1u 50V  – LSH 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Tụ hóa 100u 50V  – LSH 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Led xanh 5 ly 5000
4/4/2014 Nguyễn Tuyển Led đỏ 5 ly 5000
8/4/2014 Phạm Thị Đông KE208-A PMTT 8


      

Quý khách hàng có nhu cầu về đơn hàng xin liên hệ bộ phận kinh doanh của chúng tôi.
Thanks You & Best Regards

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *