Danh sách hàng Trung Quốc về ngày 11/01/2017


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 11/01/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 DMF608 Hàng   mới chính hãng bảo hành 3 tháng Trung   Quốc LCD 1 KHOATHV Anh   Chúc Hàng đã về đủ
2 NL6448AC30-10 Hàng   mới chính hãng bảo hành 3 tháng NEC LCD     1 KHOATHV Anh   Chúc Hàng đã về đủ
3 VPL-DX100
  LCD của máy chiếu SONY 
Trung   Quốc 1 DUNGLT PKT Hàng đã về đủ
4 BS520
  Sensor         Made in Japan
Sharp 3 KHOATHV Trâm Hàng đã về đủ
5 MC-40a  MAGNETIC CONTACTOR: 220V, 1NO + 1NC, Made in   Korea LS 10 KHOATHV Trâm Hàng đã về đủ
6 AST3501-T1-AF TOUCH   MONITOR  Spec 100 –
    240VAC, Made in Japan, trong   hộp gồm màn hình, đế giữ màn hình và 1 số tài liệu hướng dẫn
Pro-Face
  1
KHOATHV Trâm Hàng đã về đủ
7  CC2530   Eval Kit3  Hàng chính hãng  Waveshare Kit 5 Phạm   Thị Đông Anh Quang Hàng đã về đủ
8  CC2530   Eval Kit4  Hàng chính hãng  Waveshare Kit
 5
Phạm   Thị Đông Anh Quang Hàng đã về đủ
9  CC2530   Eval Kit5  Hàng chính hãng  Waveshare Kit
  5
Phạm   Thị Đông Anh Quang Hàng đã về đủ
10  CC   Debugger  Hàng chính hãng  Waveshare Kit 2 Phạm   Thị Đông Anh Quang Hàng đã về đủ
11 T-60S Bộ   test màn hình LCD
    Bo mạch+29 cáp
1 DUNGLT A   VƯỢNG Hàng đã về đủ
12 Nguồn  12V 4.7 A Dùng   được cho bộ test T-60S trên 1 DUNGLT A   VƯỢNG Hàng đã về đủ
13 Bo   cao áp
  Dùng được cho bộ test T-60S trên

  1
DUNGLT A   VƯỢNG Hàng   đã về đủ
14 D-A54K Sensor
    Made  in Korea
Gztaxi
  2
KHOATHV Trâm Hàng   đã về đủ
15 HD63B50P CMOS   ACIA (diện truyền thông) với 2,0 MHz tần số đồng hồ. HITACHI DIP24 10 Hiendt Anh   Phong Hàng   đã về đủ
16 13NM60N  13A   600V ST TO-220F 5 Đôngpt  Anh   Linh  Hàng   đã về đủ
17 W14NK50Z 500V   14A  ST TO-247  5 Hàng   đã về đủ
18 IPS521G Yêu   cầu mua đúng mã hàng SOIC-8
  2
Ducdt A   thành Hàng   đã về đủ
19 RF2334TR7 RFMD sot23-5
  100
Loan Anh   Kiên Hàng   đã về đủ
20  TCBT-14+
  Bias Tee, RoHS
SMD
  15
Dinhttk Anh Tiền Hải Hàng   đã về đủ
21 nguồn   28v/4.5a 1 Q.Anh Anh   Nam Hàng   đã về đủ
22 SKIIP1013GB172-2D  SKIIP1513GB172-3D 1 KHOATHV A   Hán Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *