Danh sách hàng Trung Quốc về ngày 06/03/2018-2

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 06/03/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên
1 Mini   PCI connector  MINI   PCI-E 52P,   H5.7 mini   PCI 5 Thichth
2 NRF52832 10 DUNGLT
3  NL6448BC33-54 Màn hình 1 DUNGLT
4 BSP52 NXP SOT-223 50 KHOATHV
5 BSP62   INFINEON SOT-223 50 KHOATHV
6 QAW4000-04 Bộ   lọc khí có chức năng tách nước, Đầu vào khí: ren trong 1/2”, Loại chịu áp   1,6 Mpa Trung   Quốc 1 KHOATHV
7 JSS48A Khoảng   chờ: 1s~99s, 1min~99min, 1h~99h, Contact number: Delay 1 changerover Chint 2 KHOATHV
8 C168 Cable   rời CP-168U Chính   hãng Moxa, bảo hành 05 năm 30 Dinhttk
9 RT-12 ÁP   LỰC SEROUN RT-12 AC660V 80A SEROUN 10 DOPD
10 hang   mau tui 1 hanhnh
11 hang   mau 1 hanhnh
12 FPD-1-S13-P2-O3 Thông   số: S13: 0-350V, P2: AC220V, O3: 4 – 20mA, Accuracy: 0,.2%RO Haiyan   Jinhan  1 KHOATHV
13 FPD-2-A9-P2-O3-O3 Thông   số: A9: 0 – 75mV, P2: AC220V, O3: 4 – 20mA, O3: 4 – 20mA, Acauracy: 0.2%RO Haiyan   Jinhan  1 KHOATHV
14 S30VTA60 Diode chỉnh lưu 3 pha               5 Loantt
15 G7J-4A-P   24VDC Rơ   le               5 Loantt
16 A90L-0001-0385 Fan NMB               1 KHOATHV
17 A90L-0001-0423#105S Fan NMB               1 KHOATHV
18 A90L-0001-0508 Fan NMB               6 KHOATHV
19 A90L-0001-0509 Fan NMB             10 KHOATHV
20 A90L-0001-0510 Fan NMB             12 KHOATHV
21 A90L-0001-0511 Fan NMB               6 KHOATHV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *