DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 23/11/2017

         DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 23/11/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 TIMER RELAY KTM-1M 220 VAC 1.5A 0~30sec OMRON 10 Hương NTT Anh Thành Hàng   đã về đủ(hàng về mã: H3Y-4)
2 DSS6NC52A471Q93A 100V  470 PF     ± 20 %. Đóng thành Tape & Reel Murata   Electronics 7000 HUYVN CHỊ   HẰNG_PARAMAX Hàng về số lượng 6000 PCS
3               1 khoathv Hàng đã về đủ
4 Dây   tiếp địa jack bắp chuối màu xanh jack   bắp chuối 4mm, dây màu xanh, đường kính lõi 1mm, dài 2.5m, vỏ PVC TQ 7000 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng về số lượng 2000 PCS
5 HD63B03YP JAPAN DIP 64 5  Hương NTT  Anh Nhân Hàng đã về   đủ
6 HD63140PS DIP64 5  Hương NTT  Anh Nhân Hàng đã về đủ
7 S203-D13 ABB   S200-D Low voltage 3-pole miniature circuit breaker has 480Y/277  ABB 1 Dinhttk Anh   Hiệp Z119 Hàng   đã về đủ (hàng về mã: S203-D16)
8 S201-D13 MCBS200   1P D10A.277VAC ABB 1 Dinhttk Anh   Hiệp Z120 Hàng   đã về đủ (hàng về mã: S201-D16)
9 RJ45   (RDA-10MG9T1A) RJ45   không biến áp 50  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *