DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 21/12/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 21/12/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 ERJ-3EKF2001V RES SMD 2K OHM   1% 1/10W 0603 Panasonic   Electronic
    Components
SMD 0603 100 HUYVN ANH ĐỨC A29 Hàng đã về đủ (hàng về mã: 0603 Resistor 1% 2K)
2 Cáp 51pin 5 DUNGLT A   VƯƠNG HKR Hàng   đã về đủ (hàng về mã: 51P-27.3MZ)
3 FPC-51P 5 DUNGLT A   VƯƠNG HKR Hàng   đã về đủ (hàng về mã: hàng về không có mã)
4 G2R-1A-ASI-24VDC Omron             10 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
5 A76L-0300-0191 Current   Detector, hàng tồn kho Fanuc               2 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
6 A66L-2050-0025#B Slot   Card Fanuc               1 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
7 A44L-0001-0165#100N Current   Transformer Fanuc DIP               2 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ   (hàng về mã: 0165#100N)
8 A44L-0001-0165#150N Current   Transformer Fanuc DIP               2 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ   (hàng về mã: 0165#150N)
9 A44L-0001-0165#50N Current   Transformer Fanuc DIP               2 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ   (hàng về mã: 0165#50N)
10 PR-10 Power   Resistor 10ΩJ-7W Trung   Quốc DIP-2             30 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
11 R.V.M-431.821SU Surge   Protector, hàng cũ đã qua sử dụng OKAYA               4 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
12 TL1451A Switching   Regulator TI SOP-16   (5.2mm Width)             20 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
13 U1DL44A (DL) Diode SANKEN SMD           100 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
14 2SA2016 (AW) Transistor Sanyo SOT-89             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
15 2SC5569 (FF) Transistor Sanyo SOT-89             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
16 TKC50LB Current   Detector Trung   Quốc DIP             20 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
17 TKC100LB Current   Detector Trung   Quốc DIP             10 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
18 DT-6.2 SMD   Resistor 6.2Ohm-1W-5% Trung   Quốc 2512           100 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ   (hàng về mã: 2J12 6.2R 5%)
19 DT-200 SMD   Resistor 200Ohm-1/8W-1% Trung   Quốc 0805         1,000 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ   (hàng về mã: 0805 200R 1%)
20 THS-22 Hoist   push button Tend               1 KHOATHV Anh   Thương Hàng đã về đủ
21 A60Q30-2 Cầu   chì công suất 10X38MM 30A 600V 2 DUNGLT A   THIỆN QS Hàng đã về đủ
22 Jack Audio 3.5   3F07 5P Giắc   audio  , màu đen 2020  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ
23 PH   2.54*2.5MM  1*40PIN Header   1 hàng chân, pit 2.54 mm, chân quặp, 40 chân 80  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ
24 Header   2 hàng chân dán, pit 2mm Mua   đúng loại giống hình ảnh 510  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ
25 5202BS LED   7 ĐOẠN ĐÔI. 25*19mm. Anode Chung 10 HUYVN ANH   VINH Hàng đã về đủ
26  HBL015 AT22935 Bo   cao áp NEC 2 DUNGLT A   HOÀ KYOWA Hàng đã về đủ
27 HX1314G HEXIN SOP-8 5 DUNGLT A   HuẤN Hàng đã về đủ
28 Jump Chốt   2.54MM Jump   pit 2.54mm 1010  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ   (hàng về mã: Jump pin 2.54mm)
29 A76L-0300-0189#A Current   Detector, hàng cũ đã qua sử dụng FANUC             10 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
30 A40L-0001-0323#R0835G Sensing   Resistor 83.5mΩG, hàng cũ đã qua sử dụng Fanuc PIN-4             10 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ   (hàng về mã: 0323    83.5mΩG)
31 A40L-0001-0323#R0500G Sensing   Resistor 50MΩG, hàng cũ đã qua sử dụng Fanuc PIN-4             10 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ   (hàng về mã: 0323    50mΩG)
32 A76L-0300-0193#A Current   Detector Fanuc               2 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
33 A76L-0300-0231 Current   Detector Fanuc               2 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
34 A76L-0300-0234 Current   Detector Fanuc               2 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
35 A76L-0300-0133#B Current   Detector, hàng cũ đã qua sử dụng FANUC               6 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
36 A40L-0001-0385#R0500G Sensing   Resistor 50MΩG, hàng cũ đã qua sử dụng Fanuc PIN-2             10 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ   (hàng về mã: 0385    50mΩG)
37 A40L-0001-0385#R0835G Sensing   Resistor 83.5mΩG, hàng cũ đã qua sử dụng Fanuc PIN-2             10 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ   (hàng về mã: 0385    83.5mΩG)
38 hàng mẫu (nhíp) 5 Dinhttk a   kích Hàng đã về đủ
39 GA230B22 mới   chính hãng bảo hành 1 năm, made in Japan Sayama Motor             19 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
40 CR2LS-100/UL Fuse Fuji               5 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
41 CR2L-150/UL Fuse Fuji               5 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
42 CR2L-200/UL Fuse Fuji               5 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
43 CR2L-300/UL Fuse Fuji               5 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
44 CR2LS-50/UL Fuse Fuji               5 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
45 SD-153 Loa   tay cầm 1010  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ   (hàng về mã: SD-153L50mm số   lượng 1012 PCS)
46 Loa ngoài Loa   ngoài 8 Ohm 1 W, 36mm 1010  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ
47 DDT30CM2M Dây   điện thoại dài 30cm, kéo dãn dài 2m, màu đen 20  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ   (hàng về không có mã)
48 ADR4525BRZ 5  Loantt   Anh Hùng VTL  Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *