DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 18/12/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 18/12/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 hàng hỗ trợ HOLLYKEY 1 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng đã về đủ
2 EE-SX671A Omron               8 DUNGLT A   TuẤN HKR Hàng đã về đủ
3 Omron               1 DUNGLT A   TuẤN HKR Hàng đã về đủ   (hàng về mã: E3FA-RN11     2M)
4 LM64P101 Yêu   cầu hàng chính hàng mới 100%, mác made in Japan Sharp  đặt gần nhất 5/8/2017 5 LOANTT Anh   Nguyện Hàng đã về đủ
5 NPORT5110 MOXA  1 Loantt Anh  Lê Văn Việt Hàng đã về đủ
6 Adapter 12V1A Kích   thước chân 5.5*2.1mm, chân tròn 20  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ
7 Sun B2500 Blade   2500 Yêu   cầu mua đúng model main 3753105  Đặt hàng gần nhất ngày 20/10/2017 2 Thichth A.Tuân Hàng đã về đủ
8 LCD Sharp   LQ10D368 Yêu   cầu hàng chính hãng mới 100% SHARP  Đặt gần nhất 7/7/2017 2 LOANTT  Anh Nguyện  Hàng đã về đủ
9 CNC 4-Axis   Motion Controller 500KHz Stepper Motor Driver 1   x 4-Axis CNC Motion controller
    1 x (4GB – 8GB) USB Flash drive
    1 x USB Extension Cable
    1 x CNC 4 axis MPG Pendant with Emergency stop
1 HUYVN ANH   CHÁNH_FB Hàng đã về đủ
10 Cảm biến hồng   ngoại Infrared   radio alarm ABT-100, 100 meters ALEPH dual 2-beam perimeter infrared detector  AENE  Đế sắt, khoảng cách phát hiện 100m 2 Thichth TOS Hàng đã về đủ
11 Điện trở 100W   50 Ohm VARIABLE RESISTOR
   
    SPEC 50 Ohm-100W
uxcell RESISTOR 20 DOPD A.LÂM   SION Hàng đã về đủ   (Hàng về không có mã)
12 RJ9 PCB RJ9   có chân 1010  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ   (Hàng về không có mã)
13 PH 2.00 MM 1*40 Header   1 hàng chân, pit 2 mm, chân thẳng, 40 chân 610  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ
14 PH 2.54MM   1*40PIN Header   1 hàng chân, pit 2.54 mm, chân thẳng, 40 chân 540  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ
15 XH 2mm 5P CONECTOR   đực 5 chân 2011  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ
16 41E4579GE14 Integrated Circuits   (ICs) POWERGARP Chiếc 4 Dopd A.Quý Hàng đã về đủ
17 Y-155 (D   x R x C cm): 17 x 13x 1, Conect Mouse, Keyboad from PS/2 to USB  50 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng đã về đủ
18 hàng   mẫu (xốp) 1 Dinhttk Anh Kích Hàng   đã về đủ
19 jack bắp chuối  2500 Dinhttk Anh Kích Hàng   về Số lượng 2000 PCS
20 giấy tờ 1 nuivn Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *