DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 15/01/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 15/01/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 65QW20-22-3 Công suất:   3kW, Lưu lượng làm việc: 20 m3/h, Điện áp: 380VAC, Ống nối đầu ra bơm: DN   65mm, Chiều cao đẩy tối đa: 22m Changshen Kèm CQ mẫu từ   KH, nhờ Nhà CC kí đóng dấu giúp gừi kèm với hàng               1 KHOATHV Anh Quỳnh Hàng đã về đủ ngày 12/01/2018
2 1602A LCD   nền xanh dương chữ trắng Trung   Quốc             22 KHOATHV Chị   Nga Hàng   đã về đủ (hàng về mã: ST45L-3)
3 Đèn tín hiệu   Q-LIGHT ST45L-3-24-RAG  3 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng   đã về đủ
4 SST27SF256-70-3C-PG Nonvolatile   Static RAM XICOR DIP-18  2 Thichth A.Điệp Hàng   đã về đủ
5 SW-3BIT-RED-TH-TQ DIPSW03-R,   Switch 3, gạt trên 2.54mm, màu đỏ          1,290 Dinhttk BKAV Hàng   đã về đủ (hàng về mã: DS-30P)
6 BBXL0100 Needle   Selection Solenoid 21 HUYVN ANH   CƯỜNG_79 Hàng   đã về đủ (hàng về không có mã)
7 X22C12P Nonvolatile   Static RAM XICOR DIP-18  2 Thichth A.Điệp Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *