DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 11/12/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 11/12/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 DZS3-08 (yêu cầu phải   là loại 24v) DSZ3-08(18Nm) 2 Thichth Scavi   Huế Hàng đã về đủ
2 SC3-DA-50A   đã   từng đặt hàng, Lâm xác nhận lại giá ngày 01/11/2017 IDAO               2 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng đã về đủ
3 RE334-L  275VAC, 0.33μF, 10% Tolerance Noise   Suppression Capacitor Okaya   Electric 2 HUYVN ANH   ĐỨC A29 Hàng đã về đủ   (hàng về mã: RE334)
4 SPBTLE-1S SYSTEM   PRODUCT & MODULE STMicroelectronics  nguồn Chip one stop 5 Loantt Anh Hùng VTL Hàng đã về đủ
5 ADR4525BRZ IC   VREF SERIES 2.5V 8SOIC Analog Devices Inc.  nguồn Chip one stop 5 Loantt Anh Hùng VTL Hàng chưa về
6 Dây tiếp địa   jack bắp chuối màu xanh jack   bắp chuối 4mm, dây màu xanh, đường kính lõi 1mm, dài 2.5m, vỏ PVC TQ 2800 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng đã về đủ
7 xi lanh 10 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *