Danh sách hàng TQ về ngày 06/02/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 06/02/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng
1 A20B-1007-0880 FANUC 9 LoanTT Anh Nguyện
2 A20B-1007-0900 FANUC 10 LoanTT Anh Nguyện
3 A20B-1007-0910 FANUC 10 LoanTT Anh Nguyện
4 A20B-1007-0920 FANUC 10 LoanTT Anh Nguyện
5 A20B-1007-0930 Fanuc 3 LOANTT Anh   Nguyện
6 UXM-Q256BY 220V,   250W,
    UV Lamp
3 Dinhttk Anh   KÍCH
7 LCD   Sharp LQ10D368 Yêu   cầu hàng chính hãng mới 100% SHARP  Đặt gần nhất ’24/06/2017 3 LOANTT Anh   Nguyện
8 47-F4-57-009R1.1 Touch   Screen (Màn hình cảm ứng) 1 HUYVN ANH   NGHỊ
9 kinh 1 tuyennv
10 GDS   VCI Diagnostic Tool for Kia & Hyundai VCI   interface, OBD2 main, cable, 20 pin adapter, 12 pin DLC cable, 10-8-2 pin   cable, 6P DC jack, AC-DC Power adapter, USB cable, 5 DVD ( kia , Hyundai ) 1 HUYVN ANH   LONG
11 MIG30J103H 1 DUNGLT A   HOÀ KYOWA
12 U8   Lite KV85 Đường   kính (mm): 87.1 T-Motor Chiếc 6 Tàint anh   Hải
13 U8   Lite KV150 Đường   kính (mm): 87.1 T-Motor Chiếc 6 Tàint anh   Hải
14 G29x9.5   Prop-2PCS/PAIR G29×9.5   Prop-2PCS/PAIR T-Motor Bộ 4 Tàint anh   Hải
15 G30x10   Prop-2PCS/PAIR G30×10.5   Prop-2PCS/PAIR T-Motor Bộ 4 Tàint anh   Hải
16 AIR   40A Air   40A T-Motor Bộ 6 Tàint anh   Hải
17 FLAME   60A HV Flame   60A HV T-Motor Bộ 6 Tàint anh   Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *