DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 04/12/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 04/12/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 OLV554001/2155408B1 Kao783/nn   Vibrator BINDER  2 HUYVN ANH THUẬN_PTH Hàng đã về đủ
2 OMD-2 STOP   MOTOR ROTATION DETECTOR 250VAC 8PIN OHM   ELECTRIC 12 TuyenNV ANH   PHÁT Hàng đã về đủ
3 DV6248/17TDAU ebmpapst Fan 2 HUYVN Chị   Quỳnh Hàng đã về đủ
4 Danfoss   061B1105 MBC 5100-3641-2DB04 Pressure Control 5 to 40 bar Hàng   mới  1 Loantt Anh Hoàn Hàng đã về đủ
5 20848-113 Schroff 5 Loantt Anh Thắng Z119 Hàng đã về đủ
6 T-60S Bộ   test màn hình LCD
    Bo mạch+29 cáp
10 DUNGLT A VƯỢNG   HKR Hàng đã về đủ
7 Nguồn  12V 4.7 A Dùng   được cho bộ test T-60S trên 10 DUNGLT Hàng   đã về đủ (hàng về mã: 12V-4.2A)
8 Bo cao áp Dùng   được cho bộ test T-60S trên 10 DUNGLT Hàng   đã về đủ
9 Cáp cho bộ test 20 DUNGLT Hàng   đã về đủ
10 LTM10C209H  made   in Japan Toshiba LCD             1 KHOATHV Anh   Chúc Hàng   đã về đủ
11 HN58C65P-25 DIP-28 5 DUNGLT A   SANG Hàng   đã về đủ
12 MX29F400BMC-70 SOP-44 2 DUNGLT A   ViỆT ÂU LẠC Hàng   đã về đủ
13 MMF200ZB040DK1 6 DUNGLT A   GIÁP Hàng   đã về đủ
14 hãng mẫu             4 Nuivv Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *