Danh sách hàng Taobao, Trung Quốc về ngày 26/04/2014

 

STT Ngày đặt hàng Nhân viên  Tên linh kiện Khách hàng SL
1 04-08-2014 Phạm Thị Đông E3Z D61 PMTT 6
2 04-10-2014 Phạm Thị Đông E3Z-D81 PMTT 8
3 16/04/2014 Thanhptp Nguồn 24V-0.7A Anh Trung 70
4 16/4/2014 Phạm Thị Đông HX-6510 Anh Sơn SM 3
5 16/04/2014 Thanhptp

Tivi Box
Anh Trung 31
6 18/4/2014 Phạm Thị Đông LHL13TB103J Anh Sơn SM 50
7   Vũ Thị Thư SRUDH-SS-112D1

Trang Techno
5
8 16/4/2014 Phạm Thị Đông E3Z D61 PMTT 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *