Danh sách hàng Taobao, Trung Quốc về ngày 24/04/2014

Danh sách hàng Trung Quốc về ngày 21/04/2014

STT Ngày đặt hàng Nhân viên  Tên linh kiện Khách hàng SL
1 16/4/2014 Vũ Thị Thư 2SK3476  Quế Dương  20
2 16/4/2014 Vũ Thị Thư 2SK3475 Quế Dương 30
3 16/4/2014 Vũ Thị Thư MA2Z077 (MA77) Quế Dương 100
4 17/04/2014 Vũ Thị Thư

Camera
Phạm Mạnh Cường 5
5 29-03-2014 Lê Minh Quý PSR-S500 Anh Phát
12
6 04-08-2014 Phạm Thị Đông NA2-N8
(NA2-N8P và NA2-N8D)
PMTT 3
7 04-08-2014 Phạm Thị Đông

FX-101-CC2
PMTT 2
8 04-08-2014 Phạm Thị Đông

FT-42
PMTT 2
9 04-10-2014 Nguyễn Tuyển HDS1021M Anh Đức – CANPAC 1
10 04-10-2014 Phạm Thị Đông SSEB 16 PMTT 14

11
04-12-2014 Phạm Thị Đông TXD2-5V-1
 
Cty JVN
500
12 14/4/2014 Phạm Thị Đông CDU 20-80D PMTT 8

13
15-04-2014 Nguyễn Tuyển MAX6675 Anh Đức TQ 2
14 14/4/2014 Vũ Thị Thư SST29EE020 Nguyễn Cao Vượng  5
15   Truyện Thẻ nhớ 2G Kingston Nguyễn Hữu Thường (Newtech) 10.000
16   Anh Tuyển Rowle 10A/240VAC-24VDC chansin A Minh Hà Nội  5.000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *