DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 06/10/2017

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 06/10/2017
Index Part Number Description Quantity Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 MDR-20-12 DIN Rail Power Supplies 20W 12V 1.67A 52 LoanTT C.Nguyệt Hàng đã về đủ
2 GA.107.201111 Antennas 2G/3G Cell Whip Mag Mnt RG174 SMA(M) 20 LoanTT C.Nguyệt Hàng đã về đủ
3 1202713 Terminal Block Tools & Accessories USA 10/4 6 120 LoanTT C.Nguyệt Hàng đã về đủ
4 MMPF0100F9AZES Power Management Specialized – PMIC BL Advanced Automotive Analog 2 ThichTH A.Duy Hàng đã về đủ
5 SRP7050TA-2R2M Fixed Inductors 2.2uH 20% 50 ThichTH A. Thi Hàng đã về đủ
6 ESD5V0S1U-02V   H6327 ESD Suppressors / TVS Diodes TVS D 100 ThichTH A. Thi Hàng đã về đủ
7 B-L475E-IOT01A1 Development Boards & Kits – ARM US Version; STM32 IoT Discovery Node (STM32L4 Discovery kit IoT node, low-power wireless, BLE, NFC, SubGHz 915 MHz , Wi-Fi) 2 HuyVN A.Khang Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *