Danh sách hàng Element14 TQ về ngày 08/12/2016


  DANH SÁCH XÁC NHẬN HÀNG KHÁCH ĐẶT ( element     TQ)  08/12/2016.
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng SL   Kiểm Tra
1 SPC00441A002   100M 28   AWG, 0.086 mm², 7 x 0.12mm, 328 ft, 100 m, Màu đen Hãng   sx 1   cuộn 1 Loantt Anh   Hiệu Hàng   về Đủ SL
2 SPC00441A001   100M 28   AWG, 0.086 mm², 7 x 0.12mm, 328 ft, 100 m, Màu đỏ Element14 1   cuộn 1 Loantt Anh   Hiệu Hàng   về Đủ SL
3 TEN15-2422  原装 hàng   Trung Quốc chính hãng 1 Loantt Anh   Kiên Hàng   về Đủ SL
4 TEN25-2411 原装 1 Loantt Anh   Kiên Hàng   về Đủ SL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *