Hàng Trung Quốc về ngày 30/03/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY   30/03/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL
1 Ruột   gà đi dây điện phi 15mm, L150cm, màu ghi, đóng trong túi bóng 2000
2 [S125DLR-WS-24-A]   DC24V,Warning Lamp,D125,Yellow 2
3 S125DLR-WS-24-R]   DC24V,Warning Lamp,D125,Red 2
4 Vật   tư phụ Sending   Card Linsn802: 8 pcs
    Receiver Card   linsn908: 216   pcs
    Led Studio Software: 1 set
   
1
5 AT29C256-70JC IC   FLASH 256KBIT 32PLCC ATMEL 32PLCC 10
6 TDA1675A STMicroelectronics ZIP-15 5
7 STR20012  TO-220 Zener Diodes  TO-220 5
8 STR2012 ZIP5   IC 5
9 hàng   mẫu pin 1
10 CO   LED 1
11  Tấm   cảm ứng cho màn hình NL6448BC33-54               2
12 HV2201FG LQFP-48 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *