Hàng Trung Quốc về ngày 07/02/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 07/02/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng
1 Băng dính   teflon TEFLON   TAPE,1000mm, 1000mm, 0.13T. tape chong xuoc- giay dinh, cuộn 22kg, mỗi cuộn   dài 50m 400 Dinhttk Anh KÍCH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *