Hàng Onlinecomponents về ngày 28/06/2018

HÀNG ONLINE VỀ NGÀY 28/06/2018
STT Phụ   kiện 1 Mã   hàng  Hãng   sản xuất Số   lượng 
1 Giắc   RP-SMA cái RG-58, 58A, 58B, 58C, 141, 303, LMR-195, Belden B7806A, 9907 132122RP AMPHENOL-RF DIVISION 10
2 Giắc   RP-SMA đực RG-178, 178A, 178B, 196, 196A, M17/93-RG178 132286RP AMPHENOL-RF DIVISION 5
3 Kìm   bấm cáp Twin hex 227-1221-25 Amphenol-RF Division 1
4 Giắc   cắm RG-58 227-1221-11 Amphenol-RF Division 1
5 Kìm   bấm cáp Twin hex M22520/5-01 N/CN/R 227-944 Amphenol RF 1
6 Giắc   cắm SMA hàn mạch 901-9876-RFX Amphenol-RF Division 30
7 Giắc   cắm SMA hàn mạch 132116 Amphenol-RF Division 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *