TP_U2E 100M.

680,000 

 TÍNH NĂNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM.TP_U2E 100M là thiết bị có chức năng truyền và   nhận dữ liệu trong mạng ETHERNET 10Mb/100Mb.- Chức năng chuyển đổi dữ liệu hai chiều từ ETHERNET sang UART và ngược lại   từ UART sang ETHERNET.- Thiết bị có thể hoạt động ở chế độ server hoặc client.- Phần mềm CONFIG trên PC cho phép:+  Thiết lập địa chỉ IP, PORT.+  Thiết lập Baudrate: 1200; 2400; 4600;….115.200.+  Lựa chọn chế độ hoạt động: Server,   Client…