LCD XY1602A

LCD 16*2 chữ đen nền vàng xanh
– Điện áp hoạt động: +5.0VDC
– Ký tự 5×8 dot
– IC điều khiển HD44780 hoặc tương đương
– Giao tiếp 4 or 8 bit
– Module: 80.0 x 36.0 x 13.5mm
– Khung chữ: 66.0 x 16.0mm
Email: hcm_sales1@techpal.vn
Danh mục: Từ khóa: , ,