Hàng Trung Quốc về bổ sung ngày 21/03/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 21/03/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 Dây   bus  loại 10 sợi, 1 cuộn dài 200m Trung   Quốc PIN-10 1 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
2 NE555 TI DIP-8 240 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
3 CD4081BE TI DIP-14 1800 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
4 CD4071BE TI DIP-14 960 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
5 CD4043BE TI DIP-16 1800 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
6 CD4049UBE TI DIP-16 960 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
7 ULN2804A Trung   Quốc DIP-18 960 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
8 CD4072BE TI DIP-14 2760 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
9 CD4098BE  TI DIP-16 1800 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
10 HK19F-DC12V-SHG loại   12VDC Trung   Quốc PIN-8 3720 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
11 G5LA-14-12VDC loại   12VDC Trung   Quốc PIN-5 480 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
12 Tụ   tantalum  10uF-25VDC Trung   Quốc DIP 300 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
13 Tụ   tantalum  1uF-25VDC  Trung   Quốc DIP 3600 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
14 Tụ   Ceramic  0.22uF-50V Trung   Quốc DIP 1000 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
15 Tụ   Ceramic  0.1nF-50V Trung   Quốc DIP 3000 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   về thừa 800 pcs
16 Jack   IDC  kiểu   2.54mm, chân vuông 90 độ loại đực Trung   Quốc PIN-30 1080 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
17 Jack   IDC  kiểu 2.54mm, chân thẳng loại cái Trung   Quốc PIN-30 1080 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
18 A05-104J  loại   100K Trung   Quốc PIN-5 900 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
19 A05-103J loại   10K Trung   Quốc PIN-5 500 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
20 BZX79C12 diode   Zenner 12V Trung   Quốc DO-35 6000 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
21 1N4007  diode  Trung   Quốc DIP 3000 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
22 Dây   băng loại   30 sợi, 1 cuộn dài 76.5m, khoảng cách 2 sợi 2.54mm Trung   Quốc PIN-30,   Cuộn 1 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
23 LCD2004A Loại   20×4, Màu nền xanh dương – chữ màu trắng TQ 60 KHOATHV Chị   Linh Hàng   đã về đủ
24 ZMCT134 Current   Transformer TQ 200 KHOATHV Chị   Linh Hàng   đã về đủ
25 V24B5C200BL2 CONVERTER   MOD DC/DC 5V 200W
    link quy cách sp
Vicor   Corporation 1 AnhTQ Anh   Nam Hàng   đã về đủ
26 V24B3V3C150BL2  CONVERTER MOD DC/DC 3.3V 150W Vicor   Corporation 1 AnhTQ Anh   Nam Hàng   đã về đủ
27 FC4A-HPC3 loại   kết nối dây thì dùng ốc vít kết nối (không phải dạng cắm) IDEC 3 AnhTQ Anh   Nam Hàng   đã về đủ
28 PC00299H  1 AnhTQ Anh   Nam Hàng   đã về đủ
29 A20B-0303-K150 yêu   cầu mua đúng mã hàng FANUC 1 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
30 K2003 N-   Channel Silicon Power Mosfet TO-220 10 linhtt Anh Nghị  Hàng   đã về đủ
31 TLP155 Patch   Photocouplers TLP155E SOP5 20 linhtt Anh Nghị  Hàng   đã về đủ
32 NCP1396AG Driver Mosfet SOP 16 20 linhtt Anh Nghị  Hàng   đã về đủ
33 TLP105 high-speed Photocouplers TLP105 SOP5  20 linhtt Anh Nghị  Hàng   đã về đủ
34 K2382 MOSFET   SOP3 10 linhtt Anh Nghị  Hàng   đã về đủ
35 BSP126 NXP SOT-223 5 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
36 BSP225 NXP SOT-223 5 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
37 SP720AB LITTELFUS SOP-16 5 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
38 SGM9116XS SGMICRO SOP-8 2 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
39 PS9113 NEC SOP-5 50 KHOATHV Anh   Phú Hàng   đã về đủ
40 INA-03184 10 HUYVN ANH   HIỀN Hàng   đã về đủ
41 OB2535CP SOP8 50 Dinhttk Anh Hiếu Hàng   đã về đủ
42 SDC603  DIP8 20 Dinhttk Anh Hiếu Hàng   đã về đủ
43 7LB176 8-STOP Trung Quốc 8-STOP 10 dopd Anh Đào Hàng   đã về đủ
44 IRF2907ZS IR TO-263 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
45 MBRB10100CT SMC TO-263 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
46 AD8313ARMZ RF   Detector 0.1GHz TO 2.5GHz 70dB Analog   Devices Inc. MSOP-8 10 THICHTH VINHVN Hàng   đã về đủ
47 TLP621-1 200 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
48 JMD1024 10W-24V-0.5A
   
JMD Nguồn 30 Dongpt Anh   Phương Hàng   đã về đủ
49 G057QN01   V2 AUO LCD 3 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *