Hàng TQ về 02/05/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY   02/05/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu Hình   ảnh SL
1 GYC201DC1-SA 1
2 test   LCD 1
3 dây cáp 10
4 MD820TT00-C1 LCD   Screen Display Panel 9.4″ SNT CASIO 2
5 CXD2480R QFP48 Sony Corporation 2
6 LP141WX3               1
7 Hộp   Nhựa PLC 179x100x48MM nắp 1320
8 Tản   Nhiệt Thanh 30x15x100MM 1000
9 FLR03434 4
10 FLR03434 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *