Hàng Texas Instrument về ngày 10/04/2017


  DANH SÁCH HÀNG TEXAS INSTRUMENTS VỀ NGÀY 10/04/2017
STT Mã   đơn hàng Mô   tả Nguồn   hàng Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 TPS610994YFFR DEVICE   FOR TPS610994 PHILIPPINES TEXAS 35 Huynv Anh Tiến Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *