DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 08/01/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 08/01/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 ORG15MM Ống ruột gà   phi 15mm,dài 1,5m,có đầu luồn dây,đóng trong túi bóng 500 Dinhttk Anh KÍCH Hàng đã về đủ
2 FEP8x10 Kích   thước 8x10mm 500 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng đã về đủ
3 SBR2U150SA-13 Diodes   Incorporated SMA               8 KHOATHV Anh   Khang Hàng đã về đủ
4 STM8S003F3P6 STMicroelectronics TSSOP-20               2 KHOATHV Anh   Khang Hàng đã về đủ
5 SPONGE-CLEANER  Bọt   biển CS-10 W440XL220MMT2.1-2.5mm, sau khi nở ra kích thước là   450mm*250mm*10mm 110 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng đã về đủ
6 Ống ruột gà phi   2.8x150cm, màu trắng sữa Ống   ruột gà phi 25mm,dài 1,5m,có đầu luồn dây,đóng trong túi bóng 2100 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng   về số lượng 1969 PCS
7 Ống ruột gà phi   2.8x150cm, màu xám Ống   ruột gà phi 25mm,dài 1,5m,có đầu luồn dây,đóng trong túi bóng 1000 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng   về số lượng 625 PCS
8 ATMEGA32A-PU Atmel DIP-40             20 KHOATHV Chị   Nga Hàng   đã về đủ
9 DDT30CM2M Dây   điện thoại dài 30cm, kéo dãn dài 2m, màu đen 1000  Dinhttk   Allypark  Hàng   đã về đủ
10 YK2110203100G Anytek      1,000  Dinhttk   BKAV  Hàng   đã về đủ
11 YK2110303100G Anytek      1,000  Dinhttk   BKAV  Hàng   đã về đủ
12 SST27SF256-70-3C-PG Flash   Memory Microchip Technology DIP28   2 Thichth A.Điệp Hàng   đã về đủ
13 KCS104VG2HC-G20 Màn   hình 1 DUNGLT A   HOÀ KYOWA Hàng   đã về đủ
14 SKIIP1013GB172-2D  Loại   2D đã từng nhập hàng về nhiều lần 20170703_CNHCM_TQ  Semikron               2 KHOATHV Anh   Hán Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *