Danh sách hàng TQ về ngày 05/02/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 05/02/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng
1 DBH105 Loại   quay bên phải 2 HUYVN ANH   PHÁT
2 6MBP40VAA060-51 Yêu   cầu hàng Chính hãng mới 100% Fuji 30 LOANTT Anh   Nguyện
3 A4504 国产 AVAGO SOP-8 1000 LOANTT Anh Nguyện
4 A7800A Hàng   mới 100%
    Kiểu chân: SOP-8
    (Đặt gần nhất ngày 04/12/2015)
   
Trung   Quốc SOP-8 100 LOANTT Anh Nguyện
5 Cuộn   TEFLON Chất   liệu: TEFLON
    Kích thước: rộng 1m, độ dài: 10m/cuộn, dày 3mm, trọng lượng 6.7kg/m2
Đơn   vị tính là mét 10 Dinhttk Anh   KÍCH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *